zaagtandfries

Een zaagtandfries is een horizontale band waarmee een gevel aan de bovenzijde wordt afgesloten en waarbij de band gevormd wordt door een rij schuin gelegde bakstenen (in de vorm van een serie tanden van een zaag). Kenmerkend is dus de versiering onder de daklijst waarbij bakstenen met de kopse kant schuin naar voren zijn gemetseld. 
Een losse band van zaagtandbakstenen, dus niet specifiek aan de bovenzijde van een gevel, wordt een muizentand genoemd.


zaagtandfries, boekje vaktaal (groninger kerken):


Zie fries.
Verg. muizentand, rollaag.

Emg. sawtooth frieze