uitmetselen

Uitmetselen is het ten opzichte van het eronder gelegene vooruitspringend metselen. 
Zie uitkragen.
Eng. uitmetseling is corbel, corbelling, corbeling (Am.)