strijkriool

"Een huisaansluiting van de riolering wordt standaard aangelegd met een diepte van maximaal 1 meter. Soms komt het voor dat het hoofdriool (vrijverval stelsel met grotere diameter) te diep ligt in de ondergrond om een huisaansluiting op te kunnen aansluiten. Dit kan voortkomen uit het ontwerp, door de afstand tot de zuivering of door zakkingen van het rioolstelsel of de wijk. In sommige situaties kan dit zelfs betekenen dat dit riool ligt op een diepte van 3 meter.
In dat geval wordt vaak een minder diep gelegen strijkriool aangelegd, vaak parallel aan het hoofdriool. Het strijkriool heeft een kleinere diameter en wordt op normale diepte aangelegd. De huisaansluitingen worden aangesloten op het strijkriool. Het strijkriool loost via vrijverval het afvalwater (verderop in het stelsel) op het hoofdriool. Strijkriolen komen meestal voor in de buitengebieden, waar zij via pompput en persleiding op het hoofriool zijn aangesloten." 

Een andere definitie van een strijkriool: "Strijkriool is het openbare vrijvervalriool (verzamelleiding) voor de afvoer van afvalwater (zonder hemelwater) gelegen tussen een pomp- of bufferput en het particuliere deel van de huisaansluiting. Deze ligt meestal in particuliere grond."

"Dit strijkriool is in beheer en onderhoud van de gemeente. Bij deze constructie houdt de verantwoording voor de burger of het bedrijf op daar waar de huisaansluiting is aangesloten op het strijkriool."

De term strijken betekent: langs of over iets gaan; in dit geval gaat het strijkriool "langs" het hoofdriool (het strijkriool is er boven gelegen).

Documentatie
- Informatie Aanleg & Beheer Riolering van de Gemeente Molenwaard

Met dank aan Arno Buscop van Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen BV en Edgar Heineman van Waterlands Archief voor "Informatie Aanleg & Beheer Riolering van de Gemeente Molenwaard".