straatmeubilair

Straatmeubilair omvat alle objecten op straat (bedoeld wordt meestal: trottoir) die niet tot de weg zelf behoren: banken, peperbussen (hoge ronde aanplakzuilen), lantaarnpalen, urinoirs, standbeelden, fonteinen, bloembakken, informatiezuilen, abri's (wachthuisjes), kabelkasten, fietsenrekken, parkeermeters, boomroosters, brievenbussen, skatebanen e.d. 

   


Voorbeelden van straatmeubilair, ook van de Amsterdamse School.

Enorme hoeveelheid voorbeelden van Doelbeelden (klik daar op straatmeubilair).Een stedelijk voorbeeld van Holonite composietsteen:Zie ook bijvoorbeeld Buitenom, lichtarchitectuur projecten van Ipvdelft, voor straatverlichting Modernista; voor meer leveranciers zie NBD.

Eng. street furniture