smoren

Smoren is bij de fabricage van baksteen het proces waarbij de als gaar gebakken steen enige dagen in de rook van smeulend (elzen)hout of in de damp van bijvoorbeeld steenkool in de oven verblijft, waardoor de steen een blauwe kleur krijgt. De atmosfeer in de oven is zuurstofarm.
De zo gesmoorde steen wordt blauw gesmoord genoemd.

Industrieel worden onder meer massief grijze en grijs-groene baksteen en blauwe paepesteen gefabriceerd door de stenen te smoren in een zuurstofarme omgeving, waardoor de ijzeroxiden verkleuren.


industrieel gesmoorde grijze baksteen;
klik voor groter (wienerberger):


Zie verder bij blauw gesmoord.

Bron De Taal der Bouwbedrijven (1914) en Wienerberger.

De term smoren betekent o.m. (doen) stikken, dat wil zeggen de zuurstof verwijderen, vaak in combinatie met stoven, dus onder verhoogde temperatuur, en met rook.