schrikblok

Ook, soms: schampblok. Een schrikblok is een wigvormig betonblok in de berm, op het trottoir of het verkeersplein om het gemotoriseerde verkeer te beletten buiten de gebaande weg te rijden. Om extra zichtbaar te zijn kan het schrikblok geel geverfd zijn. Vaak zijn er meer schrikblokken op enige afstand van elkaar.
Het schrikblok dient met de lage kant van de wig naar de weg gericht te zijn, bijvoorbeeld om vrachtverkeer dat de bocht anders in het geheel niet kan nemen enigszins tegemoet te komen.

Het schijnt dat het schrikblok in de volksmond ook wel rampblok wordt genoemd, omdat er veel ongelukken bij gebeuren, vooral bij de groenbemoste, grijze variant: 's avonds is zo'n blok niet goed te zien en niet alleen kan een auto "gelanceerd" worden bij treffen met het schrikblok, maar de bestuurder kan in paniek raken en daardoor juist op het fietspad of het trottoir belanden. Bij treffen is ook de schade aan het voertuig enorm. Ook fietsers een schrikblok raken kunnen zich fors verwonden. Het middel lijkt soms erger dan de kwaal. (Soms kan beter een lage varkensrug of doorlopende stoepband worden toegepast.)

Verkeersobstakels of voertuigobstakels zijn o.m.:
- varkensrug (biggenrug), als wielstopper bij parkeerplaatsen of als verkeersgeleiding
- schrikblok (schampblok), als verkeersgeleiding om te vermijden dat auto's op trottoir of groen rijden (vooral bij het afsnijden van een bocht)
- schamppaal (stootsteen), als bescherming van een gebouw o.d.
- amsterdammertje (paaltje) en parkeerbol, meestal als bescherming van het trottoir zodat auto's niet de stoep op kunnen rijden en niet geparkeerd kunnen worden op de stoep
- verkeersdrempel, lager object dat autoverkeer vertraagt, maar niet tegenhoudt.

Diverse soorten "verkeersbelemmers".


schrikblok, geel (betondingen):


schrikblok, piramidevorm (giverbo):


schrikblok, afgerond, druppelvorm (giverbo):


schrikblokken in de vorm van "zuilen"; vaak toegepast op verkeerspleinen (rotondes) of in de berm, als "rammelstroken"; de hoogte waarop de zuilen boven de weg uitsteken maken het berijden van de stenen gemakkelijker of moeilijker (giverbo):


diverse soorten verkeersbelemmers e.d. (diverse bronnen, waaronder traffic totaal en
giverbo):