regel

Regel is de algemene benaming voor een houten (of aluminium) lat in een constructie die een verbinding vormt.
Voorbeelden van regels als horizontale delen (meestal van hout):
- van een paneeldeur (bovenregel, middenregel, onderregel; soms wordt regel hier ook dorpel genoemd)
- van een lattenwerk waarop dakpannen o.d. worden gelegd (ook: panlatten
- van een vakwerk.

Verg. rachel.