raveling, raveel

Een raveling of raveel wordt toegepast voor het opvangen van houten of betonnen balken rond een opening in een balklaag, bijvoorbeeld bij een trapgat of waar een schoorsteen moet komen. (De klemtoon ligt op de tweede lettergreep: ravéling.) Een raveling is een uitsparing van de vloer.

Een mooie duidelijke uitleg van het begrip raveling van aannemersbedrijf Koning: 
"We moeten de kortere balken ondersteunen en vangen ze daartoe in een haaks daarop staande balk, het raveelhout genoemd, of raveelijzer wanneer de raveelbalk van metaal is gemaakt. Het raveelhout steunt op zijn beurt in de daaraan grenzende doorgaande balken de zogenoemde raveelbalken of hoofdbalken. (Let op: de term raveelbalk wordt ook vaak voor de dwarsbalk gebruikt! Het raveelhout is in dat geval juist de doorgaande hoofdbalk.) 
De ingekorte balken heten staartbalken of kreupele balken.
De gehele constructie van hoofdbalken, raveelhout en staartbalken heet de raveling. Een raveling wordt van te voren op de begane grond klaargemaakt, waarbij de raveelverbindingen worden aangebracht. Het is zaak dat het hout zo min mogelijk door tanden en uitkepingen wordt verzwakt en dat de onderlinge verbindingen en de verbinding met de muur goed tot stand gebracht wordt."


klik op de afbeeldingen voor groter:

raveelbalk als doorgaande verbinding, raveelhout, staartbalk en raveeldrager:


raveelbalk als dwarsbalk (bouwkundige termen haslinghuis-janse):


de raveling is de gehele constructie van aangrenzende hoofdbalken, dwarsbalk (raveelhout/raveelijzer) en staartbalken:


raveelijzer, een raveelhout van staal
(ploegsteert steenbakkerijen):


bij ondersteuning wapening (aannemersbedrijf koning in santpoort):


Het woord raveel (raveling) is afkomstig van het Middelnederlandse rave (plank, balk, bint); bron Etymologiebank.

Afbeeldingen Ploegsteert Steenbakkerijen, aannemersbedrijf Koning in Santpoort, Karwei.

Zie ook raveelbalk en raveeldrager.

Eng. ravelen (werkwoord) is to trim