positionering

Positionering is de plaats van een bouwwerk op het kavel.