polygonaal

Polygonaal wil zeggen "naar vele richtingen verlopend", bijvoorbeeld van ribben in een gewelf.
Het woord bestaat uit het Griekse poly (veel) en de toevoeging "gonaal", die afkomstig is van het Griekse gonia (hoek).
Eng. polygonal