pba (polyurethane bonded aggregate), elastocoast

Elastocoast is een merknaam van pba van BASF. Pba staat voor Polyurethane Bonded Aggregate, een door polyurethaan (PU) samengekit mineraal composietmateriaal. Als mineraal wordt o.m. breuksteen toegepast.
Pba wordt toegepast als een dikke, poreuze bekleding van bijvoorbeeld dijklichamen. Wanneer het dijklichaam dat vereist, kan het pba van het dijklichaam gescheiden worden door een geotextiel

De voordelen van pba schuilen vooral in het poreuze karakter: 
- door de open structuur wordt energie uit de golven gehaald (het dijklichaam doorstaat de golfslag beter)
- door de open structuur hechten zich planten en dieren gemakkelijk, waardoor de met pba beklede dijk ook ecologisch interessant is (en de golfslag nog beter weerstaan wordt).

De polyurethaan in pba is vrijwel kleurloos waardoor het minerale aanzicht van de dijk vrijwel behouden blijft.


opbrengen van elastocoast bij een nederlandse waterkering (basf):


opbrengen elastocoast (
basf):proefnemingen met elastocoast bij de tu braunschweig;
klik voor groter!:


Documentatie
- Elastocoast brochure (van Elastocoast, onderdeel van BASF)

- Polyurethane Bonded Aggregate Revetments for Shoreline and Slope Protection (van TU Braunschweig)

- Polyurethane Bonded Revetments Design Manual (van Arcadis)

Overigens, Elastopave is de variant voor een goed waterdoorlatend wegdek.