overname

Een overname houdt in dat een bedrijf door een ander bedrijf wordt "opgekocht". De overname gebeurt meestal na overleg met het over te nemen bedrijf; dit wordt een vriendelijke overname genoemd. Een vijandige overname gebeurt meestal door langzaamaan zeer veel aandelen van het op te kopen bedrijf te verwerven (onder andere namen dan die van de koper).
Overnames worden vooral uitgevoerd wanneer de autonome groei van een bedrijf niet voldoende is om de aandeelhouders tevreden te stellen. Vaak wordt gedacht dat bedrijven moeten groeien, wat de drang tot overnames aanwakkert. Meestal worden kleinere bedrijven door grotere overgenomen.

Waarom zijn er overnames, naast de bijna verplichte groei?
- het op te kopen bedrijf is gelijksoortig, dus een concurrent: zelfde markt (doel: minder concurrentie dus wellicht meer winst)
- het op te kopen bedrijf heeft producten of diensten die in het verlengde liggen van die van de koper: marktuitbreiding (doel: een groter deel van de keten of kolom in handen hebben)
- het op te kopen bedrijf heeft zeer verschillende producten of diensten: product- en marktdiversificatie (doel: minder afhankelijk zijn van economische schommelingen in één bepaalde markt)
- overname door een equity-fonds is per definitie tijdelijk (doel: na een jaar of vijf het bedrijf met veel winst weer verkopen)
- een bijzondere vorm van overname is de fusie, een overname met gesloten beurs: meestal wanneer de omvang van de bedrijven ongeveer gelijk is, opkopen van het ene bedrijf door het ander teveel geld zou gaan kosten en het samengaan van beide bedrijven tot één door beide bedrijven zeer gewenst wordt.

Aspecten
- het overgenomen bedrijf kan door financiële injecties van het nieuwe moederbedrijf wellicht meer investeren
- de markt van het moederbedrijf is groter waardoor meer klanten kunnen worden getrokken
- afzet van producten of diensten van het ene bedrijfsonderdeel aan het andere houdt de winst in het eigen bedrijf
- de overnamekosten moeten op de één of andere manier terugverdiend worden; vaak kan dit al door gedeeltelijke integratie in het nieuwe moederbedrijf waardoor allerlei staffuncties in de sfeer van personeelszaken, verkoop, advertenties e.d. kunnen vervallen; vaak ook door simpelweg bijvoorbeeld 10% van de arbeidsplaatsen te schrappen
- belachelijk grote overnamebedragen brengen het opkopende bedrijf vaak in moeilijkheden ("TomTom lijdt verlies door overname TeleAtlas voor meer dan 1,5 miljard euro")
- de overnamekosten kunnen onder bepaalde omstandigheden van de winst worden afgetrokken (waardoor de belastingbetaler eigenlijk meebetaalt aan de overname)
- het vervolg van de overname kan zijn: volledige integratie van het opgekochte bedrijf, verandering van naam en opheffen van standplaatsen e.d. (mono-branding) maar ook kan het gebeuren dat het bedrijf, als een lid van de Moedergroep, zelfstandig zijn activiteiten voortzetten
- een bedrijf opkopen en hopen dat de klanten overgaan tot aanschaf van andere producten van het nieuwe moederbedrijf, is natuurlijk afhankelijk van de markt (zijn er alternatieven beschikbaar?) maar ook van de klantgerichtheid van het nieuwe bedrijf (tenzij alle bedrijven in die markt klantonvriendelijk zijn, zoals bij internetproviders en energiebedrijven)

Eng. takeover, acquisition