ontsluiting

Algemeen: de toegang tot een gebouw, gebied of terrein, bv. via een verkeersweg een wijk in/uit.