ontlastingspoortje

Een ontlastingspoortje is een poortje in de pijler van een brug om bij hoge waterstand mee te helpen het snelstromende water te door te laten. Ontlastingspoortjes kwamen vaak voor bij Romeinse bruggen omdat de pijlers een naar verhouding groot deel van het doorstroomprofiel omvatten, ca. 25%. Het opgestuwde water vr de brug zorgde daardoor voor een grote waterdruk op de brug. Deze waterdruk werd door het ontlastingspoortje weer verminderd.