nmp

NMP staat voor Nationaal Milieubeleidsplan. In het NMP van 1989, het NMP-Plus van 1990 en de bijlagen daarbij zijn maatregelen opgesteld die gericht zijn op duurzame ontwikkeling van de bouw in Nederland. Het NMP-2 bevat de strategie voor het milieubeleid voor 1995-1998. Het is een uitwerking van het Nationaal milieubeleidsplan en het NMP-Plus.

Bijna elk jaar verschijnt een NMP waarbij de accenten wat verlegd worden en de normen verder aangescherpt worden, weliswaar vaak tot in het absurde want het milieu moet natuurlijk in de ogen van het publiek slecht blijven. Met de Toekomstagenda Milieu (2006) kiest het kabinet voor een meer hedendaagse en zakelijker aanpak van milieuproblemen, waarbij kosten en baten wat meer nuchter schijnen te worden afgewogen. De trefwoorden daarbij zijn schoon, slim en sterk.

Begrippen uit NMP-Plus zijn onder meer:
- Dubo-project
- ketenbeheer; onder ketenbeheer wordt hier verstaan dat alle onderdelen van "de bouw" duurzaam zouden moeten zijn, dwz. van de keuze van de locatie, de keuze en het fabriceren van de materialen tot het in gebruik zijn van het gebouw (energiezuinigheid, duurzame materialen e.d)
- energie-extensivering, dwz. zowel bij het ontstaan als bij het in gebruik zijn van het gebouw is energiezuinigheid belangrijk
- kwaliteitsbevordering, onderzoek, voorlichting.

Opmerking: NMP niet verwarren met MNP (Milieu en Natuurplanbureau).

Eng. National Environmental Policy Plan (NEPP); NMP-2 is Second National Environmental Policy Plan