home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


nmda, niet meer dan anders

 

nmda

NMDA staat voor Niet Meer Dan Anders. Dit principe wordt gebruikt bij de levering van bijvoorbeeld (duurzame) warmte of koude en eventueel warm tapwater, waarbij de afrekening plaatsvindt op basis van een fictief bedrag dat de gebruiker ook kwijt zou zijn aan een gangbare, traditionele installatie. Het is een term die in het kader van duurzaam bouwen wordt gebruikt. 

Ons land heeft een energie-infrastructuur die meestal uit een gas- en een elektriciteitsnet bestaat, soms is er een eigen of gezamenlijk warmtenet, bv. bij zonneboilers of warmte-koude-opslag, waarbij dan vaak het gasnet overbodig kan zijn. Doel van het NMBA-principe is de gebruiker "duurzame energie" te leveren zonder dat daar extra voor betaald moet worden. Anderzijds zou ook alternatief (duurzaam) opgewekte warmte op deze manier aan de gebruiker geleverd kunnen worden zonder dat deze daarvoor een lagere prijs betaalt... Voor de gebruiker is het meestal niet duidelijk welke kosten waarvoor verschuldigd zijn.

Het NMDA-principe kan mogelijk van toepassing zijn bij bijvoorbeeld warmte-koude-opslag bij speciale projecten van woningcorporaties.