kruk

1. Een kruk is een knop of handvat om het slot open te draaien van een deur of raam: deurkruk, raamkruk. 

Afbeeldingen o.m. Stuyts Schrijnwerkerij
Eng. handle


2. Een kruk is een arm die de heen en weer gaande beweging van een stang op de spil overbrengt (Van Dale).


3. Een kruk is een vaak wat lagere stoel zonder rug en zonder leuningen. 
Eng. stool