klic

Er is een tijd geweest dat door onwetendheid en ongeÔnteresseerdheid veelvuldig ondergrondse kabels en leidingen werden vernield. Dat was vervelend en soms gevaarlijk voor de omwonenden, de leidingbeheerder en de grondroerder (aannemer) zelf. KLIC is ontstaan uit de behoefte om graafwerkzaamheden ondanks de veelheid aan kabels en andere leidingen toch veilig en ongestoord voor de belanghebbenden te kunnen uitvoeren. 

"KLIC (Kabels en Leidingen informatiecentrum) is een landelijke stichting van kabel- en leidingbeheerders. KLIC vervult een rol in de informatievoorziening en zet zich op andere wijze in ter voorkoming van schades door grondwerkzaamheden. Iedereen die grondwerkzaamheden gaat verrichten moet nagaan of hierdoor schade aan een kabel of leiding kan ontstaan. Een aannemer maar ook een particulier die met behulp van mechanische hulpmiddelen "grondroeringen" doet, moet een KLIC- melding doen om na te gaan of deze werkzaamheden zouden kunnen leiden tot schade aan een kabel of leiding." 

Soorten leidingen zijn bijvoorbeeld die voor elektriciteit, gas, water, telecommunicatie (telefoon, data), "kabel" (CAI), riolering en verder op eigen terrein industriŽle en particuliere leidingen.
Opvragen en aanvragen kunnen via de zogenoemde Klic-atlas plaatsvinden: topografische kaarten van een provincie met een schaal van 1:25.000.

Naar aanleiding van de vrijblijvende KLIC is de WION ontstaan, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, ook wel de de grondroerdersregeling genoemd.


kabels, kabels, kabels (ts-groep):


kruising gasleiding:


Zie eventueel verder bij de KLICviewer via Kadaster (zoek op KLIC, jammer dat simpelweg klic.nl niet meer goed werkt) en Kabel en Leiding Overleg KLO.
Foto's Wikipedia en Gasunie.