kettingbeding

Het kettingbeding is een clausule in bijvoorbeeld een koopakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed (vandaar de "ketting"). Wanneer niet aan het kettingbeding wordt voldaan, wordt een boete geheve; die boete moet specifiek vermeld worden in een boetbeding. De verplichting of het verbod 

Een paar voorbeelden:
- een verbod om een bepaald soort bedrijf te vestigen in een pand (heeft betrekking op de concurrentie)
- een verbod op het verwijderen of aanpassen van een tuinhek (soms een kinderlijk overdreven eis van de architect).

Een kettingbeding bestaat altijd uit drie elementen:
- de verplichting waar het om gaat of het verbod (de zogenoemde kernverplichting, bijvoorbeeld dat een "architectonisch ontworpen" hekwerk gehandhaafd moet blijven; het kan dus zelfs een verbod opleggen tot bepaalde aanpassingen aan het gebouw)
- de verplichting om het hele beding op te leggen aan rechtsopvolger / nieuwe eigenaar (de ketting)
- de boeteclausule (om het verbod na te laten komen en als de stok achter de deur bij overdracht van het onroerend goed).

Het kettingbeding gaat niet automatisch over bij het transport naar een nieuwe koopakte / hypotheekakte, maar moet bij elke overdracht steeds opnieuw opgelegd te worden. Bij executieverkoop en bij faillissement van een opvolgend eigenaar, schijnt het kettingbeding over het algemeen geen stand te houden (?).

Omdat de verplichting of het verbod rust op de eigenaar van het onroerend goed en niet op het onroerend goed zelf (zoals bij een erfdienstbaarheid), worden er nog wel eens fouten gemaakt bij het doorgeven van de "schakel" van de ketting. 
Voorbeelden van zulke fouten zijn:
- de kernverplichting wordt niet nagekomen (het voorbeeld volgend: het hekwerk dat toch afgebroken is) door de huidige eigenaar of door de nieuwe eigenaar
- het kettingbeding is niet of niet correct doorgegeven door de nieuwe eigenaar.

Met dank aan o.m. Hermans & Schuttevaer notarissen.

Zie ook bij hypotheekbegrippen en erfdienstbaarheid.