kaphamer

Een kaphamer is een stratenmakershamer waarmee straatstenen in het gareel worden gelegd. Met behulp van een sabel wordt een steen op het juiste punt doorgeslagen (gekapt).

een kaphamer (essaco):

Zie ook de stratenmakershamer voor een iets ander model.
Zie ook Voorbeelden van hamers.

Eng. brick hammer, bricklayer's hammer