hollijst

Een hollijst is een lijst of profiel die aan de zichtbare kant hol is. 
De hollijst wordt bijvoorbeeld gebruikt bij plafonds bij de aansluiting met de muur of bij meubels in de vorm een uitgeholde houten stijl, maar ook als profiel voor allerlei afwerkingen. 


hollijst:


hollijst bovenaan de poort van de komobo tempel egypte:


hollijst:


Zie voor verschillende profielen, ojief en kraal.

Fr. gorge