hijsluik

1. Het hijsluik is de deur waardoor de goederen de verdieping of zolder bereiken of verlaten nadat zij via een hijstouw naar boven zijn gehesen of naar beneden zijn gelaten. 
Hijsluiken komen voor bij oude woonhuizen, pakhuizen, winkelpanden en boerderijen.
Pakhuizen hebben vrijwel alle hun functie verloren. Na verbouwen van een pakhuis tot kantoor of appartementengebouw worden de hijsluiken vaak, uit veiligheidsoverwegingen, omgevormd tot ramen of Franse balkons. Soms zijn de luiken in het verleden al verwijderd of gebeurt dit bij de renovatie.
Voor meer gegevens over het hijsgebeuren bij pakhuizen zie bij hijsbalk.


hijsluik, pakhuis de korenschoof, luttik, alkmaar:

hijsluik, pakhuis de korendrager (bma amsterdam): 


hijsluik, veranderd naar raam of frans balkon:


Foto's o.m. bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam en Utrechts Klokkenluidersgilde.

Verg. andere soorten luiken, bijvoorbeeld het vensterluik.

Eng. hoist door


2. Een hijsluik is een opening in een vloer waardoor goederen kunnen worden gehesen, bijvoorbeeld bij (ook hier) pakhuizen of een klokkentoren.Afbeelding Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Eng. hoist door?