gulden snede

De gulden snede bevat twee delen in de verhouding 8:5 (exacter is het 1,618:1). Over de gulden snede wordt in de architectuur vooral gesproken als men de verdeling van bouwdelen in de verhouding 8:5 toepast, wat visueel een evenwichtiger beeld kan geven.

Een gulden rechthoek is een rechthoek met de verhouding lengte/breedte van 8:5. Bij de foto van de schelp Nautilus geven de windingen een gulden spiraal uit de gulden rechthoek. Een gulden rechthoek min een vierkant is een tweede gulden rechthoek. Van deze gulden rechthoek kan weer een vierkant worden afgetrokken enz.
In de afbeelding die Vitruvius van een mens maakten de uitgestrekte lichaamsdelen de gulden snede.


lijn DC:AD = 1,618:1 (ofwel vrijwel 8:5):


gulden spiraal van de nautilus schelp:


en de nautilus in geometrische vorm:


de gulden snede wordt in een lijnvorm aangegeven door de volgende afbeelding:


Zie ook geometrische figuren, module en Bossche School.
Afbeeldingen o.m. Wisfaq en Wikipedia (user Stannered).

Eng. golden ratio, golden section, golden mean