cyclopisch

Een cyclopisch steenverband is een manier van stapelen van zeer grote onregelmatige blokken in een enorme muur die door de Cyclopen, klassieke reuzen met één oog, gemaakt zou moeten zijn. De gangbare verklaring voor de term cycloop gaat uit van Grieks kuklops (rondogig) bij het zelfstandig naamwoord kuklos (cirkel) (denk aan cyclus) en ops (oog); er zijn nog andere verklaringen, maar volgens Etymologiebank gaat het veeleer om een naam uit een niet-Indo-Europese substraattaal, die voor de Grieken door volksetymologie de betekenis "rondogig" kreeg; bron Etymologiebank.

Foto's o.m. Livius Articles on ancient history.

Zie ook steenverbanden (metselverbanden) en opus.


Eng. cyclopean (masonry)