concha

Een concha is een halfronde koepel. De concha komt bijvoorbeeld voor bovenin een koornis of een apsis (zie apsiskalot).

De term concha is Spaans voor o.m. schelp (de halfronde koepel lijkt op de binnenzijde van een schelp).

Verg. cimborrio.

Eng. conch, concha; 
Fr. (voûte en) cul-de-four