bulldozer

Een bulldozer is een machine die voorzien is van rupsbanden en die grond of zand verplaatst door dit materiaal voort te duwen en waardoor het oppervlak geŽgaliseerd wordt. Daartoe heeft een bulldozer een krachtige motor en een forse en brede bak.
Veel grondverzetmachines worden bulldozer genoemd, maar eigenlijk verdient alleen de rupsbandmachine met een brede bak die naam.Verg. graafmachine, shovel.