bruikbaarheid

Bruikbaarheid is één van de vier onderdelen van het Bouwbesluit waarin de vereiste prestaties van bouwwerken zijn beschreven. 

De andere drie zijn: Veiligheid, Gezondheid, Energiezuinigheid en milieu.