agora

Het agora is een openbaar plein in de Griekse stad waar de bijeenkomsten van stemgerechtigde burgers plaatsvonden. Het agora vertegenwoordigde het politieke centrum van de stad. 

Het agora was de plaats van samenkomst voor publieke debatten, voor rechtszaken, voor allerlei zakelijke transacties en fungeerde als marktplaats.De term agora (centraal plein in Oud-Griekse steden) is afkomstig van het Griekse agora (bijeenkomst, vergaderplaats, markt, volksvergadering), van ageirein (verzamelen); bron Etymologiebank.

Verg. forum, stoa.

Eng. agora