ABC-golfplaat

ABC staat voor asbestcement. ABC-golfplaten kunnen tussen 10 en 25% asbesthoudend materiaal bevatten. Veel oude daken met golfplaten zijn nog van asbestcement, vooral van schuren, loodsen en stallen. Soms zijn ook de wanden bedekt met asbesthoudende golfplaten.
Als er geen brand ontstaat en als de golfplaten niet verbrokkelt, vormt het asbesthoudende materiaal geen direct probleem, maar bij brand verspreiden asbestbrokjes en asbestdeeltjes zich en ontstaat er een gezondheidsrisico voor omwonenden. Gemeenten hanteren een speciaal protocol in het geval er een brand is waar asbesthoudend materiaal bij vrij kan komen.
Ook het vrijkomen van delen van de ABC-golfplaten doordat aangegroeide algen en mos loslaten, vormt een risico. 

Het Vademecum historische bouwmaterialen van Piet Bot vermeldt:
"In de periode 1906-1910 werden golfplaten van dit materiaal ontwikkeld. Golfplaten van asbest werden gezien als duurzamer dan de vaak ongegalvaniseerde stalen golfplaten. Deze stalen golfplaten noemde men aanvankelijk 'gegolfd dakblik' en werden vaak geteerd. De firma J.H. Wories uit Huizen in Noord-Holland bracht in 1935 asbestcementgolfplaten op de markt waarin een compleet dakraam, voorzien van glas, was geïntegreerd. Op de Jaarbeurs van maart 1940 in Utrecht werden door de firma E.M. v.d. Pol Handelsonderneming in Den Haag golfplaten gepresenteerd met een vlakke onderkant. Dit product kreeg de naam Coverit. De breedte van deze platen bedroeg 114,8 centimeter en bestond van links naar rechts uit vijf golven, dan circa 40 centimeter vlak en eindigend met één golf. De platen werden zodanig aangebracht dat het gegolfde deel het vlakke deel overlapte. Het resultaat was een vrijwel vlakke onderzijde met om de 40 centimeter een 'holling'. Tussen de platen kon op deze manier ook een min of meer isolerende luchtlaag ontstaan. De uitvoering van asbestcement golfplaten was meestal naturel. Later, vooral na het bekend worden van problemen rondom asbest, kwamen eind jaren zeventig cementgebonden producten op de markt, die anders van samenstelling waren. Ook het kleurenassortiment breidde zich uit. Naast genoemde naturelkleur kwamen zwartantraciet, steenrood en groen in zwang."

Handelsnamen van ABC-golfplaten waren o.m. Asbestona, Coverit, Eternit, Fibro, Kerabest, Martinit, Modernit, Rocalla.


abc-golfplaat met vlakke delen en veel aangroei (cultureel erfgoed):


abc-golfplaten met veel aangroei (forum fok):


Verg. ander plaatmateriaal.

Eng. asbestos cement corrugated sheets