aanlegdiepte
De aanlegdiepte is de afstand van onderkant van de fundering tot aan het maaiveld.

Eng. foundation depth, depth of foundation