home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verticale integratie, ketenintegratie

 

verticale integratie, ketenintegratie

Verticale integratie is de bedrijfsstructuur waarbij het bedrijf zoveel mogelijk activiteiten van de bedrijfskolom bij zichzelf onderbrengt. Hierdoor is het bedrijf niet afhankelijk van andere bedrijven. Een voorbeeld hiervan is Shell, die zich bezig houdt met olie, van winning uit de grond tot verkoop aan de pomp. Het gaat hier dus om het samenvoegen van bedrijven van een ander niveau onderdeel van de bedrijfskolom, bijvoorbeeld een aannemerij en een zandhandel of een architectenbureau en een aannemerij.

De golfbeweging die bij alle activiteiten van het leven een rol speelt zal ketenintegratie weer doen ontbinden, omdat bedrijven door de ketenintegratie onbestuurbaar kunnen worden of omdat aandeelhouders gewoon een verandering eisen (welke verandering is niet belangrijk, als er maar wat grote veranderingen plaatsvinden). Zo zullen de door verregaande acquisities groot geworden bedrijven verplicht worden zich (weer) op de kernactiviteiten te richten. 

Door verticale integratie maakt een bedrijf zich minder afhankelijk van andere bedrijven. Nadeel (voor de concurrenten) kan zijn dat concurrenten "teveel" moeten betalen voor de goederen of diensten die worden aangeboden door één van de tot de (concurrerende) keten behorende bedrijven.

Ketenintegratie (supply chain management) is eigenlijk hetzelfde als verticale integratie alleen wordt deze term vaak gebruikt voor projecten: in dit geval werken bedrijven van verschillende onderdelen van de bedrijfskolom (tijdelijk) samen om het project tot een goed einde te brengen. Kenmerken zijn hier: wederzijdse openheid en volledige transparantie. Het doel van deze ketenintegratie is: de beste kwaliteit tegen de laagste kosten in de kortste tijd. 

Horizontale integratie is de bedrijfsstructuur waarbij partijen met gelijke activiteiten binnen een bedrijfskolom samengaan (bv. twee aannemingsbedrijven). 

Laterale integratie  is de bedrijfsstructuur waarbij de nadruk ligt op het verbinden van verschillende ketens, bv. een voedselketen met een gezondheidsketen.