home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


straatprofiel

 

straatprofiel

Het straatprofiel is de verticale doorsnede van een straat, gezien van gevel tot gevel. In een straatprofiel worden bij voorkeur opgenomen: een klein deel van de panden, voortuinen, trottoirs, parkeerplaatsen, bomen en de rijweg. 

Let op: 
De minimale breedte van een straat met tweerichtingverkeer is niet voldoende om aan beide zijden personenauto's te parkeren. Gemeenten kunnen zich achter deze minimummaat verschuilen als zij weer eens een vernieuwde of heringerichte straat te smal hebben gemaakt.


straatprofiel:


Eng. street profile