home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


palissade

 

palissade

Een palissade is een omheining van in de grond geslagen palen, vaak stammetjes. 
Oorspronkelijk waren het aangepunte palen aangebracht ter bescherming en verdediging. Nu kan een palissade ook dienen als afscheiding, tot beschutting tegen inkijk, zon, regen of om het verkeer te leiden.


palissade van tamme kastanje (duboshop):


palissade bij een indianengemeenschap:


Het woord palissade is ontleend aan het Franse palissade (versterkte omheining van palen, eerder al± dichte haag van bomen' afgeleid van palis )paalwerk, versterkte wal van palen) dat zelf een afleiding op -is van het Oudfranse pel (paal, staak) (Nieuwfrans pieu), dat afkomstig van het Latijnse palus (paal). Het is ook mogelijk dat het Franse palissade teruggaat op Provençaals palissada, een afleiding van palissa (staak, paal), uit het middeleeuws Latijnse palicium (staak, paalwerk), ook weer een afleiding van het Latijnse palus (paal). Bron Etymologiebank.

Soms wordt beweerd dat het woord palissade afkomstig is uit het Frans waar het vanuit het Hollands uit het woord "paal" is ontstaan (palissade zou daarmee een soort terugleenwoord zijn zoals mannequin uit manneke is ontstaan en als mannequin geleend is uit het Frans).

Eng. palisade (één s), stockade