home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


optrompen

 

optrompen, trompen

Trompen of optrompen is het wijder maken van een buiseind waardoor een andere buis met dezelfde diameter in dit buiseind geschoven kan worden. Een buis kan worden opgetrompt met de hand (met tromptang of optromptang, een soort lansvormige ijzer, oud loodgietersgereedschap) of met een pijpeindvervormingsmachine, waarna het einde van de andere buis past in de ontstane mof of tromp. 
Het optrompen geeft meestal geen werkelijk goede (dichte) verbinding. 

Een andere manier om twee buizen van gelijke diameter aan elkaar te verbinden is door de ene buis te versmallen; dit gebeurt door in één uiteinde een aantal sneden te maken waardoor dat buisdeel iets ineen te knijpen is; dit "knijpen" gebeurt eigenlijk alleen bij aluminium buizen, met een zogenoemde krimptang. Het zal duidelijk zijn dat deze verbinding nooit helemaal goed dicht te krijgen is, maar dat is ook niet altijd vereist.


opgetrompte buis met ring (aan uiteinden van de buis, tegen het hout gelegen):


Een paar voorbeelden van (op)tromptangen:


optromptang (marktplaats):


optromptang vsh multicon (technowinkel):


Trompen en andere bewerkingen worden o.m. door Van der Hoorn Buigtechniek uitgevoerd.

De term tromp betekent blaashoorn, slurf van een olifant. De verwijde opening van bijvoorbeeld de loop van een vuurwapen en van een stalen buissegment hebben de benaming tromp gekregen door de gelijkenis met het uitlopende deel van een hoorn.

Verg. tromp.

Eng. to ream (to ream is meer algemeen: materiaal verwijderen om een goede opening te verkrijgen); optromptang is reaming pliers