home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


monument

 

monument, cultureel erfgoed

De Erfgoedwet van 1 september 2017 *) noemt een monument
"Een onroerende zaak die deel uitmaakt van het cultureel erfgoed". Meestal wordt om praktische redenen hieraan toegevoegd: "en die van algemeen belang is vanwege schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde".
Het cultureel erfgoed is als geheel zeer breed; het handelt bij monumenten uitsluitend om onroerende zaken. 

Een archeologisch monument is:
"Een terrein dat deel uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen".

Een rijksmonument is: 
"Een monument of archeologisch monument dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister".

Een archeologische vondst is: 
"Een overblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument".

Cultureel erfgoed is: 
Kort: "Uit het verleden geŽrfde materiŽle en immateriŽle bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving".
Lang: "Uit het verleden geŽrfde materiŽle en immateriŽle bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden".

Cultuurgoed is: 
"Een roerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed".
"Onvervangbaar indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is."
"Onmisbaar indien het een symboolfunctie [voorbeeldfunctie], schakelfunctie of ijkfunctie heeft."

Beschermd cultuurgoed:
"Onze Minister kan ambtshalve besluiten een cultuurgoed dat van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid is en dat als onvervangbaar en onmisbaar behoort te worden behouden voor het Nederlands cultuurbezit aan te wijzen als beschermd cultuurgoed".

*) Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2017-09-01