home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


mantelzorgwoning

 

mantelzorgwoning

Ook: mantelzorgflat, mantelzorgappartement, mantelzorgunit. 
Een mantelzorgwoning is een speciale, zelfstandige woning die is bedoeld f voor degene die verzorgd wordt f voor de mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die onbetaald zorg draagt voor een andere persoon, bijvoorbeeld een familielid of naaste vriend of kennis die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is. Mantelzorg kan dus verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. De mantelzorgwoning is een plek waar mantelzorger en verzorgde dichtbij elkaar wonen, waardoor gemakkelijker en beter "permanent" zorg en aandacht gegeven kan worden.

Het is fijn voor mantelzorgers om dichtbij te kunnen wonen, maar soms is het niet mogelijk of wenselijk om in dezelfde woning te wonen. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers die zelf kinderen hebben en dus behoefte hebben aan een eigen huis met privacy, maar wel graag dichtbij willen wonen.Ook mantelzorgers die zorg dragen voor meerdere mensen, bijvoorbeeld mantelzorgers met dementerende ouders of kinderen met een beperking kunnen baat hebben bij een mantelzorgwoning.

De mantelzorgwoning kan geplaatst worden in de tuin, maar kan ook een aanbouw zijn of een bijgebouw (garage o.d.) kan omgebouwd worden tot mantelzorgwoning. Bij een aanbouw die rechtstreeks vanuit het huis toegankelijk is, kunnen zelfstandigheid en privacy op termijn een rol gaan spelen. Echter, een aanbouw aan uw huis is wellicht gemakkelijker te realiseren dan een losstaande mantelzorgwoning en de aanbouw kan de woning later beter verkoopbaar maken.

Let op: de gemeente bepaalt in welk gebied een mantelzorgwoning geplaatst mag worden; neem daarom contact op met uw gemeente. 

Voordelen mantelzorgwoningen
- de mantelzorger is dichtbij, waardoor sneller hulp en gemakkelijker geboden kan worden
- voorkomt eenzaamheid
- de mantelzorger of degene die verzorgd wordt, hoeft niet te verhuizen
- in veel gevallen kan een mantelzorgwoning vergunningvrij geplaatst worden (maar let op de nadelen).

Nadelen mantelzorgwoningen
- de mantelzorger is fysiek dichtbij, waardoor er minder privacy is (zowel voor degene die verzorgd wordt als voor de mantelzorger)
- het kan de mantelzorger extra veel energie kosten
- als de mantelzorg stopt (verhuizing, overlijden), "dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning; u hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen" (Rijksoverheid).

Ondersteuning zorg en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Mantelzorgers kunnen op verschillende manier ondersteund worden:
- bijvoorbeeld door de gemeente ondersteund worden met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of een beroepskracht (respijtzorg) 
- "organisaties voor mantelzorgondersteuning geven informatie, advies en praktische steun; zij kunnen u goed doorverwijzen naar de juiste zorg- en hulpinstanties in uw omgeving"; bij MantelzorgNL zijn zeer veel organisaties aangesloten 
- mantelzorg is in beginsel onbetaalde zorg, maar mogelijk komt de mantelzorger in aanmerking voor een (deel)vergoeding door de WMO; niet altijd zal de gemeente de zorg financieel ondersteunen, maar "een onderbouwing van bijvoorbeeld een Airgo/Fysiotherapeut of huisarts kan de kans op een vergoeding vergroten". 


mantelzorgwoning model madina (d&g mantelzorgwoningen):


mantelzorgwoning model begonia, interieur zitkamer (domuscura):Met dank aan de leveranciers D&G mantelzorgwoningen en DomusCura en aan MantelzorgNL.

Zie eventueel kangoeroewoning, aanpasbaar bouwen.