home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


houtklover

 

houtklover

Ook: houtkliever, houtkloofmachine. Een houtklover is een gereedschap waarmee stammen worden gespleten tot handzame houtblokken voor bijvoorbeeld de open haard. "Het kloven van hout is belangrijk omdat het haardhout dan veel sneller en vollediger droogt, het vuur gemakkelijker aangaat en de uitstoot van de kachel vermindert."
Er zijn verschillende typen houtklovers: de bijl (met de hand, vermoeiend maar goedkoop), de Logmatic (met de hand maar met hulpmiddel, minder vermoeiend), en de hydraulische of elektrische "bijl" (resp. handmatige en elektrische bediening, beide zeer gemakkelijk te bedienen).

Bijl
De bijl is in de consumentenmarkt vanouds de meest gebruikte houtklover. De bijl met zijstukjes die het hout tijdens de slag wegduwen, heeft de voorkeur. Werken met de bijl kan behoorlijk vermoeiend zijn, maar duidelijk ook ontspannend. De bijl is een uitkomst als niet al teveel hout gehakt moet worden.Hefboombijl
Met de hefboombijl van het Finse Vipukirves kun je gemakkelijker handmatig hout klieven. "De bijlkop zit aan de zijkant van de steel, zodat het zwaartepunt niet in het midden ligt als de bijl het hout raakt. De bijl dringt slechts een achttal centimeter door in het hout en wordt dan tegengehouden door de plotse verbreding van de bijlkop. Op dat moment heeft de massa van de bijlkop echter nog kinetische energie en aangezien het zwaartepunt aan één kant zit doet dat de bijlkop draaien. Deze draaibeweging maakt van de bijlkop een hefboom die het hout splijt. De bijlkop komt tot stilstand na deze draaibeweging en blijft dus op het houtblok liggen." (LowTech Magazine)
Het voordeel van de hefboombijl is dat deze onafhankelijk is van brandstoffen als diesel en elektriciteit. De prijs van de hefboombijl is echter niet zo veel lager dan die van de eenvoudiger elektrische houtklovers.


twee afbeeldingen van de werking van de hefboombijl van vipukirves:


Logmatic
De Logmatic is een handbediende houtklover. Ook dit is een eenvoudig maar doordacht hulpmiddel bij het kloven van stammetjes tot brandhout: zet de scherpe punt op het hout, hef de bovenste staaf op en laat hem weer vallen in de holle onderste staaf, zo nodig herhalen tot de houtblok gekloven is. 
"Met zegt wel eens dat men zich aan brandhout drie maal verwarmt: bij het kappen, bij het kloven en bij het branden. Met de Logmatic houtklover kan u dit gerust op 2,5 maal terugbrengen. Door steeds exact en verticaal op de meest zwakke plek te kunnen "slaan", gaat geen energie verloren. Bij het opheffen van de staaf in de houtklover vertrekt de kracht uit de armen en niet uit de rug; bij het neervallen doet, net als bij een bijl, de zwaartekracht het meeste werk."
Ook deze handbediende houtklover is uiteraard onafhankelijk van brandstoffen als diesel en elektriciteit.


klik op de afbeeldingen voor groter!

handbediende houtklover logmatic, bijltype:


werkwijze logmatic houtklover (houtklover):


werkwijze logmatic houtklover met de (ook los verkrijgbare) logmatic houtmand (houtklover):


handbediende horizontale houtklover (gereedschapspecialist):


Hydraulische houtklover
Ook: kloofmachine. De hydraulische houtklovers bewegen het stammetje naar een metalen wig waardoor het stammetje splijt. "Het zijn zeer krachtige machines die bovendien in vergelijking met u en uw bijl erg accuraat en snel hout kunnen kloven."
De klooflengte, en daarmee de stamlengte, is afhankelijk van het toestel; bij de kleinere machines is de klooflengte vaak ca. 30 cm tot 45 cm. 
Er zijn hydraulische houtklovers die handmatig (met een pompje) worden bediend; voordeel is dat er geen elektrische stroom aanwezig hoeft te zijn. 
De elektrische hydraulische houtklover is ideaal wanneer veel hout gehakt moet worden, maar vereist uiteraard aansluiting op het elektriciteitsnet. Er zijn horizontale en verticale elektrische houtklovers. Er zijn elektrische klovers op 230 Volt die bijvoorbeeld 5 of 7 ton (50 resp. 70kN) kloofkracht leveren om de stammen te splijten. De elektrische klovers op 380 of 400 Volt kunnen bijvoorbeeld 10 ton (100 kN) leveren.
Houtklovers met een interne verbrandingsmotor op benzine of diesel zijn vergelijkbaar met de elektrische, maar onafhankelijk van een stroomvoorziening en dus van de locatie.
Er zijn zowel horizontale (liggende) als verticale (staande) houtklovers.


hydraulische houtklover (werktuigen):


elektrische klover:


De term houtklover is afkomstig van kloven (klieven, splijten, doen splijten).
Teksten tussen aanhalingstekens zijn van de leveranciers.

Voor diverse soorten houtklovers, zie o.m. Houtklover en Bostools.
En, als u notenbomen heeft: voor een notenkraker en een pers om zelf notenolie te maken, zeer fraaie en handige producten van het Nederlandse bedrijfje Piteba.

Eng. log splitter