home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


habitat

 

habitat

1. Een habitat is een natuurlijk leefgebied of woongebied. "Natuurlijk" betekent hier dat het organisme (plant, dier, soms mens) in die omgeving zich het beste thuis voelt wat betreft bestaan en voortplanting. Vaak wordt over habitat gesproken bij begrensde leefgebieden van planten of dieren, dat geografisch eigenlijk biotoop genoemd wordt. 
Van belang is meestal dat de interactie met de omgeving, met organismen van dezelfde soort en met andere organismen zodanig is dat het organisme in dit gebied zich over langere tijd (generaties) kan handhaven.

Het Engelse woord habitat betekent standplaats, leefgebied.


2. Een habitat is een droge ruimte onder water, bijvoorbeeld voor duikers om langer durende werkzaamheden onder water mogelijk te maken of als die werkzaamheden alleen in meer of minder droge omgeving kunnen plaatsvinden.