home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


galmgat

 

galmgat

Een galmgat is een betrekkelijk smalle opening in de muur van een toren ter hoogte van de klokken, waarin vaak horizontale, schuin geplaatste galmborden het geluid van de luidende klokken naar buiten en naar beneden leiden. 
Voor vleermuizen zijn kerktorens met galmgaten een goede verblijfplaats. In Limburg zijn een aantal galmgaten daarom weer toegankelijk gemaakt voor vleermuizen. In Belgisch Luxemburg zijn galmgaten weer bereikbaar voor kerkuilen.


galmgat met schuin geplaatste galmborden (copyright belgiumview):


Meer voorbeelden van galmgaten

Galmen is "luid weerklinken", het Vroegnieuwnederlandse galmen betekende "weerklinken, geluid weerkaatsen" (1500-1700). Galmen is afgeleid van het werkwoord galen (zingen, geluid voortbrengen), van het Oudnederlandse galan (zingen; ca. 1000 na Chr.; denk aan het woord nachtegaal) en verwant met gillen. Het achtervoegsel -m komt vaker voor zoals bij het woord bloem dat is afgeleid van het werkwoord bloeien. Bron Etymologiebank.

Zie andere torenvensters.

Verg. louvredeur en (iets anders, maar dezelfde etymologische bron) schalmgat.

Eng. galmgat: louvred opening, louvered opening (Am.); galmbord in een toren: louvre board, louver board (Am.); galmbord boven een spreekgestoelte: sounding board