home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


Allplan

 

Allplan

Allplan Engineering is een tekenpakket voor algemeen bouwkundige structuren met in het bijzonder de bekistingen en wapeningen voor gewapend beton. Het bevat een algemene CAD omgeving (Computer Aided Design), voor het tekenen van bekistingen, het wapenen met staven en netten. Het tekenpakket kan ook buigstaten genereren. Allplan wordt ingeschakeld voor het modelleren van betonstructuren en tekenen van wapeningsplannen.
Andere bouwtechnische pakketten zijn o.m.: Revit, ArchiCAD, Adomi.