verstek

Het verstek is een onderlinge verbinding van onderdelen, meestal haaks op elkaar en verbonden onder een hoek van 45 graden. Doel van dit timmermansgereedschap is meestal dat de onderdelen een (vrijwel) exacte rechte hoek met elkaar maken. 
Om de verbinding extra stevigheid te geven wordt een houten pen (zo mogelijk aan de niet-zichtbare zijde) in de snijlijn geplaatst en het uit stekende deel afgezaagd. Wanneer alle onderdelen zijn geplaatst, wordt het geheel geschuurd en verder behandeld, meestal met lak, verf of beits.

Op de foto zijn twee delen onder verstek van 45 graden geplaatst (de volledige houten pen is nog zichtbaar).


verstek  gezaagd, "kozijnen in bouwpakket" van zuiderveld kozijnen:


Een verstekbak of verstekblok is meestal een gootvormige rechte bak waarmee smallere lijsten e.d. onder verstek (meestal alleen 45 graden) en recht kunnen worden gezaagd. Er zijn ook verstek"bakken" waarmee elke gewenste hoek (0-90 graden) verstek kan worden gezaagd. (Afbeeldingen zie bij verstekzaag.)
Een verstekhaak is te vergelijken met een zweihaak, maar dan uitsluitend om hoeken van 45 graden af te schrijven.
Een verstekzaag is een speciale zag die gemakkelijk werkt bij toepassen van een verstekbak. 

De term verstek is verstek (schuine stootnaad aan houtwerk, 1702) is afkomstig van het werkwoord versteken, vergelijk het Middelnederlandse verste(ec)ken (opnieuw graveren), dus: de kanten bijwerken met bijvoorbeeld een beitel; bron Etymologiebank.

Eng. mitre, miter (Am.); in verstek snijden is to mitre-cut; in verstek zagen is to mitre; verstekbak is mitre box, mitre board; verstekhaak is mitre square, miter square (Am.); verstekzaag is mitre saw, miter saw (Am.)