versnit

1. In de bouw is het versnit het deel van het materiaal dat verloren gaat omdat niet het geheel kan worden gebruikt (bijvoorbeeld van een standaardlengte koperen drinkwaterwaterleiding) en van de restantstukken een deel werkelijk ongebruikt wordt. 
Meestal wordt een percentage gehanteerd voor versnit, het versnitpercentage. Het versnitpercentage van leidingmateriaal is bijvoorbeeld 10%; in dit geval moet dus 10% meer leidingmateriaal worden besteld dan theoretisch nodig is.
Bij calculaties is de post versnit een onderdeel van Netto materiaal, als onderdeel van de Directe kosten (materialen, uurlonen).

De term versnit is afkomstig van "versnijden".


2. Versnit is in andere gevallen het mengen van verschillende soorten tot één nieuwe "soort", vaak om de belangrijkste soort te verzwakken. Bijvoorbeeld goede maar te straffe wijn wordt versneden met andere zodat een goed drinkbare en niet te dure wijn ontstaat.