uithof

Ook: voorwerk (Groningen), soms: buitenpost. Een uithof is een op het platteland gelegen boerderij of hoeve behorend bij een klooster of abdij. De uithof is bestemd voor agrarische activiteiten zodat het klooster zelf zich kan blijven richten op zijn godsdienstige taken. 

De uithoven werden in eerste instantie bemand door de monniken van het klooster, maar de meesten hadden door hun geestelijke taken te weinig tijd voor deze handenarbeid. Wat later werden daarom leken ingeschakeld als landbouwers (lekenbroeders of zelfs betaalde krachten). Het beheer van de uithof zal vermoedelijk de taak van een monnik zijn gebleven.

Eng. Monastic grange