tichel

Een tichel is een platte steen, dakpan, tegel of estrik van gebakken klei. In Groningen is een tichel (ook) een baksteen.

De term tichel is al in het Oudnederlands (ca. 1200) bekend onder de naam tegela (gebakken steen); zowel tegel als tichel zijn vroege Germaanse ontleningen aan vulgair Latijnse tegula, uit het klassiek Latijnse tegula (dakpan), een afleiding van het werkwoord tegere (bedekken, afdekken); bron Etymologiebank.