opper, opperman

De opper of opperman is degene op de werkplaats die de bouwmaterialen op de juiste plaats brengt. Vaak: degene die de metselspecie en de stenen omhoog brengt naar de metselaar.
Eng. van metselaar: bricklayer's labourer, bricklayer's laborer (Am); van stratenmaker: road paver's labourer