mu

Mu is de benaming voor 1 miljoenste deel. Hoewel het simpelweg 1 miljoenste is, wordt met 1 mu vaak bedoeld 1 miljoenste meter (micron, micrometer, 1 m dus), ook wel genoteerd als  "um" omdat het Griekse teken (mu) niet altijd zichtbaar is in webbrowsers. 

De wordt ook gebruikt als symbolische weergave, bijvoorbeeld van de dampdiffusieweerstand.

En m is een micrometer is 1/1.000.000e van een m (0,001 mm).
Verg. nanometer (1 nm) ls 1/1000 van een m ofwel 1 miljardste meter (10-9 m), en een picometer (1 pm)  is een biljoenste van een meter (10-12 m).