meskant

Meskant of mesvierkant, in de uitdrukking meskant beslagen, behouwen of bezaagd (gezaagd): "met vier kanten of zijden rechthoekig of scherpneggig gelijk een mes of messing, veelal zonder spinthout".
Verg. bv. wankant.
Met dank aan Instituut voor de Nederlandse taal.

Eng. square-edged