maten omrekenen

De volgende links, documenten of andersoortige gegevens zijn afkomstig van andere bedrijven en instellingen en zijn uitsluitend opgenomen om wat meer mogelijkheden te hebben om conversies te kunnen verrichten, bijvoorbeeld van een bepaalde eenheid naar een andere eenheid. De verantwoordelijkheid van de juistheid berust uiteraard bij de diverse bronnen van informatie.

kies Eenheden omrekenen 

of Endmemo (allerlei maten)

of Translators' caf en selecteer eventueel een andere convertor via "Select another converter"

of Metric Conversions (iets eenvoudiger) 

of Eenheden (bron RVO) 

of Drukgerelateerde eenheden (verderop op deze pagina)

of Engineershandbook waarvan hier een deel: 

Common Engineering Design Conversion Factors 

Given

Multiply by

To Find

Lengte, Length [L] 

Foot (ft)

0.304800

Meter (m)

Inch (in)

25.4000

Millimeter (mm)

Mile (mi)

1.609344

Kilometer (km)

Oppervlakte, Area [L]2

ft2

0.092903

m2

in2

645.16

mm2

in2

6.45160

cm2

Volume [L]3 & Capacity

in3

16.3871

cm3

ft3

0.028317

m3

ft3

7.4805

Gallon

ft3

28.3168

Liter (l)

Gallon

3.785412

Liter

Energie, Energy
Arbeid, Work or 
Warmte, Heat [M] [L]
2 [t]-2

Btu

1.05435

kJ

Btu

0.251996

kcal

Calories
(cal)

4.184*

Joules (J)

ft-lbf

1.355818

J

ft-lbf

0.138255

kgf-m

hp-hr

2.6845

MJ

KWH

3.600

MJ

m-kgf

9.80665*

J

N-m

1.

J

Vloeisnelheid, Flow Rate [L]3 [t]-1

ft3/min

7.4805

gal/min

ft3/min

0.471934

l/s

gal/min

0.063090

l/s

Kracht, Force or 
Gewicht, Weight [M] [L] [t]
-2

kgf

9.80665*

Newton (N) 1)

lbf

4.44822

N

lbf

0.453592

Kgf

Fractuur, Fracture Toughness

ksi sqr(in)

1.098800

MPa sqr(m)

Warmtecapaciteit, Heat Content

Btu/lbm

0.555556

cal/g

Btu/lbm

2.324444

J/g

Btu/ft3

0.037234

MJ/m3

Heat Flux

Btu/hr-ft2

7.5346 E-5

cal/s-cm2

Btu/hr-ft2

3.1525

W/m2

cal/s-cm2

4.184*

W/cm2

Volumieke massa, Mass Density [M] [L]-3

lbm/in3

27.68

g/cm3

lbm/ft3

16.0184

kg/m3

Vermogen, Power [M] [L]2 [t]-3

Btu/hr

0.292875

Watt (W)

ft-lbf/s

1.355818

W

Horsepower (hp)

745.6999

W

Horsepower

550.*

ft-lbf/s

Druk, spanning, Pressure (fluid) [M] [L]-1 [t]-2

Atmosphere (atm)

14.696

lbf/in2

atm

1.01325 E5*

Pascal (Pa)

lbf/ft2

47.88026

Pa

lbf/in2

27.6807

in. H20 at 39.2F

Druksterkte, Stress [M] [L]-1 [t]-2

kg/cm2
kgf/cm2

 

9.80665
E-2*

MPa
bijvoorbeeld:
25 kg/cm2 =

25*0.0981 MPa =
ca. 2.5 MPa
(ca. 2.5 N/mm2)

ksi

6.89476

MPa

N/mm2

1.

MPa

kgf/mm2

1.42231

ksi

Specific Heat

Btu/lbm-F

1.

cal/g-C

Temperatuur, Temperature*

Fahrenheit

(F-32) /1.8

Celsius

Fahrenheit

F+459.67

Rankine

Celsius

C+273.16

Kelvin

Rankine

R/1.8

Kelvin

Warmtegeleiding, Thermal Conductivity

Btu-ft/
hr-ft2-F

14.8816

cal-cm/
hr-cm2-C

*) Indicates exact conversion(s)
1) F =m.g dus gewicht in Newton is massa in kg x 9,81 m/s2; bijvoorbeeld 2 kN/m2 = 200 kg/m2 (nauwkeurigheid van 100x de waarde van de kN is meestal ruim binnen de marge van de waarde van de kN, nl. ca 2% afwijking, zie eventueeel significantie
(trefwoorden: kN kg, kg kN, kg2kN, kN2kg, Newton naar gram, gram naar Newton)

of

Drukgerelateerde eenheden

Bron: Biocrawler

 

 

Pascal

bar

N/mm2

kp/m2

1 Pa (N/m2)

1

10-5

10-6

0.102

1 bar 
(daN/cm2)

105

1

0.1

10,200

1 N/mm2

106

10

1

1.02105

1 kp/m2

9.81

9.8110-5

9.8110-6

1

1 kp/cm2  
(1 at)

98,100

0.981

0.0981

10,000

1 atm 
(760 torr

101,325

1.013

0.1013

10,330

1 torr 
(mmHg)

133

0.00133

1.3310-4

13.6

 

 

kp/cm2 (=1 at)

atm

torr

1 Pa (N/m2)

0.10210-4

0.98710-5

0.0075

1 bar 
(daN/cm2)

1.02

0.987

750

1 N/mm2

10.2

9.87

7,501

1 kp/m2

10-4

0.96810-4

0.0736

1 kp/cm2  
(1 at)

1

0.968

736

1 atm 
(760 torr

1.033

1

760

1 torr 
(mmHg)

0.00132

0.00132

1