keephout

"Keephout is een uitgekeept blok hout dat als een soort wig dienst doet om iets vast te zetten." In de uitkeping (normaal zou men wellicht over inkeping spreken) in het blokje hout kan iets vastgezet worden. 


het verschil tussen keephoutjes en wigjes:


De term keephout komt waarschijnlijk van het maken van een forse inkeping in een stuk hout.

Met dank aan Bedrijfschap Afbouw en Penterbak.

Zie ook keepverbinding, keepboom.