jackblock

Het jackblock-systeem is een systeem waarmee de verdiepingvloeren van een gebouw op maaiveldhoogte worden gestort, waarna steeds het gebouw naar een verdieping wordt opgevijzeld. Dit systeem is vooral in de jaren 60 en 70 toegepast, waarbij de architectuur van de torens zó was dat de verdiepingen alle hetzelfde waren.

Het jackblok-systeem komt overeen met het lift-slab-systeem, waarbij de verdiepingvloeren geleidelijk naar de gewenste hoogte worden getrokken.

Methode jackblock-systeem:
- de dakvloer wordt gestort; na uitharden wordt de dakbedekking aangebracht, installaties geplaatst e.d.
- de dakvloer wordt omhoog gevijzeld naar de gewenste hoogte
- onderliggende vloer wordt gestort; afbouwpakketten worden geplaatst; rondom wordt de gevel al geplaatst
- het gebouw wordt omhoog gevijzeld
- onderliggende vloer wordt gestort enz. enz.

Voordelen van het jackblock-systeem:
- installaties gaan van dak naar beneden (de handigste manier voor installateurs)
- gevelbouw en afbouwproces kunnen onmiddellijk beginnen
- rondom de bouw staat een steiger met doek, dus wordt gedurende vrijwel het gehele proces een weersonafhankelijke situatie geschapen.

Nadeel van jackblock-systeem:
- iedere verdieping moet eigenlijk hetzelfde zijn, dus zonder verspringingen, uitkragingen e.d. 

Met dank aan Koppen Bouw.

Zie ook lift-slab-systeem.